Työkurssit

OIKOMISHOIDON SARJAKURSSI SUUHYGIENISTEILLE JA HAMMASHOITAJILLE


Tavoitteet:
 antaa valmiudet toimia oikomishoidon tiimissä ja suorittaa itsenäisesti oikomishoidon toimenpiteitä ortodontian erikoishammaslääkärin tai ortodontiaan perehtyneen hammaslääkärin kanssa.
Koulutuksen rakenne: koostuu 5 osiosta, joihin jokaiseen sisältyy a) itsenäistä opiskelua, b) luento / harjoitustyöpäivä, c) käytännön harjoittelua työpaikalla, d) kirjallinen tehtävä, jossa raportoidaan käytännön suoritteet. Suoritteista tulee olla todistus tehtävän liitteenä. Tarkempi ohjeistus annetaan kurssilla.
Kukin kurssi voidaan myös suorittaa itsenäisenä kurssina ja kurssit vastaavat laajuudeltaan 2 op.
Arviointi: Osallistuja saa jokaisesta osiosta todistuksen.

Koulutus voidaan hyväksyä osaksi STAL ry:n myöntämää erityispätevyyttä.

Hinta: 340,00 + alv 24 % / kurssi

Kouluttajat:
Apulaisylihammaslääkäri, EHL Raija Kajaskivi - Rautavaara, EHL Elina Lintu, HH Kaija Irri

Osallistujat: max. 20 hlö / kurssi

Sarjakurssi I


Luennot: Purennan normaali kehitys, purentavirheiden syntyminen, purentavirheiden jaottelu, oikomishoitoon valinta terveyskeskuksessa, jäljennösten ja purentaindeksin ottaminen, kipsimallien valaminen ja hionta, oikomishoidon kipsimallien laatukriteerit, valokuvaus 

Harjoitustyöt: Jäljennösten ottaminen, kipsimallien valaminen, valokuvaus, demonstraatio kipsimallien hionnasta 
Kurssin I jälkeen työpaikalla tulisi
ottaa 10 kappaletta jäljennöksiä + purentaindeksejä, valaa mallit ja hioa ne purentaan
- selvittää kirjallisesti oman terveyskeskuksen oikomishoitoprosessi
- osallistua oikomishoidon seulontaan
-  yllä mainitut suoritteet tulisi kirjata henkilökohtaiseen suoritekirjaan (portfolio)


Sarjakurssi II


Luennot: Tavallisimmat varhaishoidossa käytettävät oikomiskojeet ja niiden toimintamekanismit (QH, NV, vinoveto, kombiveto, aktivaattori, LM-aktivaattori, palatinaali-, linguaali- ja Nancen kaari, RME, kasvomaski), oikomishoidon instrumentit, separointi, renkaan sementointi ja poistaminen, NV-kaaren taivutus.

Harjoitustyöt: Renkaiden sementointi, NV-kaaren taivutus, renkaiden poistaminen 

Kurssin II jälkeen työpaikalla tulisi 
- osallistua 15 potilaan varhaishoitoon (esim. renkaiden poistot, sementoinnit, kojeiden kontrollit)
- selvittää ko. potilaiden hoidossa käytettävien kojeiden toimintamekanismi sekä hoidon päämäärä


Sarjakurssi III 


Luennot: Kiinteäkojehoito, kojeen osat (brakettien asettelu, kaarilangat, ligeeraus, hampaan siirtotyypit, kudosreaktiot hampaan siirrossa, haittavaikutusten minimointi, dekalsifikaatiot, hampaan juurten resorptiot), kojeistuksen purkaminen, hoidon ylläpito eli retentio

Harjoitustyöt: Brakettien kiinnitys, kaarilangan ligeeraus, kojeistuksen purkaminen, retentiolangan kiinnitys
Kurssin III jälkeen työpaikalla tulisi 
- kiinnittää braketit 10 potilaalle (osakojeistukset huomioidaan)
- purkaa kiinteät kojeet 10 potilaalta (osakojeistukset huomioidaan)
- kiinnittää retentiolanka 5 potilaalle
- selostaa kiinteiden kojeiden potilasohjeistus omassa organisaatiossa ja mikäli sellaista ei ole niin kasata potilasohjeistus


Sarjakurssi IV


Luennot: Ensiapu oikomishoidossa, kaarilangan materiaalit kiinteäkojehoidossa, retentio oikomishoidossa, risti- ja saksikumivedot, erityiskojeet oikomishoidossa (Castello-Morales –koje, TPA-kaari kielipallolla, Fränkel-koje, hybridit, BG-retraktori, T-loop –kaari, Sweep-kaaret)

Harjoitustyöt: Retentiolangan taivutus ja kiinnittäminen,  risti- ja saksikumivedon laittaminen ja/tai osakaaren taivuttaminen aukonsäilyttäjäksi
Kurssin IV jälkeen työpaikalla tulisi 
- kiinnittää ja/tai muotoilla viisi retentiolankaa
- sovittaa viidelle potilaalle retentiolevy
- antaa ensiapua viidelle oikomishoitopotilaalle
- valmistaa risti- tai saksikumiveto, tai aukonsäilyttäjä viidelle potilaalle
- kuvata potilastapaukset kirjallisessa työssä 


Sarjakurssi V


Luennot: Yksi Sote- uudistuksen päämääristä on siirtää hammaslääkärin aiemmin tekemiä toimenpiteitä yhä enenevässä määrin suuhygienisteille ja hammashoitajalle. Vaikka diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekeminen kuuluvat hammaslääkäreille, on oikomishoidossa toimivien suuhygienistien ja hammashoitajien tärkeä tietää, mihin hammaslääkärin tekemät hoitosuunnitelmat perustuvat, jotta he pystyvät tarvittaessa vastaamaan potilaiden ja heidän vanhempiensa esittämiin hoitoa koskeviin kysymyksin.
Kurssilla valotetaan, miksi tarvitaan alkutarkastus, kipsimallit, röntgen- ja valokuvat ja, miten oikoja työstää keräämistään tiedosta hoitosuunnitelman. Pyritään vastaamaan kysymyksiin: Miksi toiselle lapselle tulee aktivaattori?  Miksi toiselle kiinteät kojeet? Miksi lapset eivät saa itse valita hoidossa käytettäviä kojeita? Kurssi sisältää luentoja ja niihin perustuvia harjoitustöitä. Ennen kurssia luetaan artikkeleita, joiden perustella tehdään alkutentti.