Tilauskurssit

Denstal Oy tarjoaa teille suun terveydenhoidon ammattilaisille tarpeitanne vastaavia tilauskursseja. Kurssin sisällön ja toteutustavan suunnittelemme juuri teille parhaiten sopivaksi. Huolehdimme puolestanne käytännön järjestelyt luennoitsijoiden kanssa ja luennoitsijoiden palkkiot, sekä toimitamme tarvittavan luentomateriaalin ja todistukset.HAMMASHOIDON ASEPTIIKKA

Kurssinpitäjä: Jaana Alapulli Suuhygienisti AMK (erik., infektioiden ehkäisy ja hoitotyö)
Kohderyhmä: Koko suun terveydenhuollon henkilökunta
Kurssin ohjelma:
Tavanomaiset varotoimenpiteet päivittäisessä työskentelyssä: käsihygienia, henkilökunnan suojainten käyttö, verialtistusten välttäminen, desinfektioaineiden käyttö, vastaanoton siisteys, oikea instrumenttivalinta ja hygieeniset työtavat.

Tartuntatavat ja tartunnoilta suojautuminen: veriteitse tarttuvat virustaudit, kosketustartuntana leviävät ongelmabakteerit kuten MRSA ja ESBL, herpes simplex sekä muut mahdolliset ajankohtaiset taudinaiheuttajat.

Aseptiikka välinehuollon kannalta: välineistön puhdistus, desinfektio, kuivaus, pakkaaminen ja sterilointi. Laadunvarmistus osana välinehuoltoprosessia.

Unitin vedenlaadun parantaminen. Vesivälitteinen tartunta suunhoitoyksikössä.

LAITEHUOLTO

Kurssinpitäjä: Juha Lindgren
Kohderyhmä: Koko suun terveydenhuollon henkilökunta
Kurssin ohjelma: 
Miten toimia laitteen vikaantuessa?
Voidaanko ongelmien syntyä ennaltaehkäistä?

RÖNTGENKOULUTUSTA

Kurssinpitäjä: Päivi Wood, Röntgenhoitaja
Kohderyhmä: Koko suun terveydenhuollon henkilökunta
Kurssin ohjelma: Säteilee, miten paljon?
Säteilystä ja sen biologisesta vaikutuksesta, säteilyfysiikkaa, säteilysuojaus hammaskuvantamisessa, kuvantamisen laadunvarmistus

TYÖKURSSI / SUUN TERVEYSTARKASTUKSEN TOTEUTUS

Kurssin pitäjät: HLL Timo Heinonen
Kohderyhmä: Suuhygienistit ja hammashoitajat / lähihoitajat (suun terveydenhoitoala)
Kurssin ohjelma: Karieksen historiaa, karieksen mittaamisen ja luokitteluun käytettävät mittarit, karieksen luokittelut, karieksen tutkimusmenetelmät, uuden karieksen tutkimusmenetelmät

Käytännön harjoittelu fantomeilla, käytännön potilasharjoitukset, yhteenveto, reflektointi ja kausaalinen kariesdiagnosointi
Käytännön harjoittelua kuvantamisesta

ULTRAÄÄNILAITTEET SUUHYGIENISTIN TYÖSSÄ

Kurssin pitäjä: SHG Kirsi Kuosmanen
Kohderyhmä: Suuhygienistit
Kurssin ohjelma: Ultraäänilaitteet käytännössä: koneiden toimintaperiaatteita, kärkien valinta hoidon toteutuksessa, kärkien työskentelyasento ja liikeradat, kärkien huolto. Tutustutaan kärkiin sekä tehdään työpajaharjoitteita UÄ-laitteen kanssa.