Lääkehoidon verkkovalmennus

Lääkehoidon verkkovalmennus on mahdollista käydä kahdenlaisena; suorittaa koko lääkehoidon verkkovalmennus tai suppeampi suunhoidon osuus. Muista ottaa ilmoittautumislomakkeessa kantaa, kumman haluat suorittaa.

Esite

Esittelyvideo

Hinta:

Koko lääkehoidon verkkovalmennus: 80 €+ alv 24 % (19,20 €)

Suunhoidon osuus verkkovalmennuksesta (hieman vajaa puolet koko kurssin laajuudesta): 55 € + alv. 24 % (13,20 €)


VALMENNUKSET TOTEUTETAAN SELAINPOHJAISINA VERKKOVALMENNUKSINA

Valmennettava saa sähköpostitse linkin ja tunnuksen oppimisalustalle
• Opiskelu omalla laitteella ajasta ja paikasta riippumattomasti (etätyönä tai työpaikalla)

Valmennus sisältää:

  • Kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot (n. 10 tuntia)
  • Taustamateraalit
  • Harjoituskysymyksiä

Valmennuksen osa-alueet:

- turvallinen lääkehoito

- farmakologia

- lääkemuodot ja antotavat

- lääkkeiden käsittely

- pakkausmerkinnät, mittayksiköt,  termit ja latinankieliset merkinnät

- suun lääkehoit

- PKV-lääkkeet ja lääkelaskenta


Kurssin suorittamiseen on hyvä varata vähintään 2-3 työpäivää. Tunnukset verkkoalustalle ovat voimassa 2 kuukautta, joten voit itse jaksottaa opiskelun haluamallasi tavalla. Lähetämme uusille ilmoittautuneille tunnuksia tiistaisin ja torstaisin siten, että tunnukset ovat sinulla viimeistään kuun 1. tai 15. päivä (tai seuraava lähin arkipäivä). Ilmoittautuminen tulee tehdä 7 päivää ennen em. lähetyspäiviä, jotta ehtii kyseiseen tunnusten massalähetykseen.

Valmennukseen sisältyy verkossa tapahtuva osaamisen varmentaminen. Kaikki valmennuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen. 

HUOM! Jos et ehdi suorittaa kurssia kahden 2kk:n sisällä ja tunnuksesi vanhenevat, täytyy sinun maksaa ja tilata uudet tunnukset. "Vanhojen tunnusten" uudelleenaktivointi ei ole teknisesti mahdollista, joten kurssin suorittaminen on aloitettava alusta. 

Laskutustietojen täydentäminen (pdf) (190.3 KB)