Lääkehoidon verkkovalmennus

Lääkehoidon verkkovalmennus on mahdollista käydä kahdenlaisena; suorittaa koko lääkehoidon verkkovalmennus tai suppeampi suunhoidon osuus. Muista ottaa ilmoittautumislomakkeessa kantaa, kumman haluat suorittaa.

Esite

Esittelyvideo

Hinta:

Koko lääkehoidon verkkovalmennus: 80 €+ alv 24 % (19,20 €)

Suunhoidon osuus verkkovalmennuksesta (hieman vajaa puolet koko kurssin laajuudesta): 55 € + alv. 24 % (13,20 €)


VALMENNUKSET TOTEUTETAAN SELAINPOHJAISINA VERKKOVALMENNUKSINA

Valmennettava saa sähköpostitse linkin ja tunnuksen oppimisalustalle
• Opiskelu omalla laitteella ajasta ja paikasta riippumattomasti (etätyönä tai työpaikalla)

Valmennus sisältää:

  • Kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot (n. 10 tuntia)
  • Taustamateraalit
  • Harjoituskysymyksiä

Valmennuksen osa-alueet:

- turvallinen lääkehoito

- farmakologia

- lääkemuodot ja antotavat

- lääkkeiden käsittely

- pakkausmerkinnät, mittayksiköt,  termit ja latinankieliset merkinnät

- suun lääkehoit

- PKV-lääkkeet ja lääkelaskenta


Kurssin suorittamiseen on hyvä varata vähintään 2-3 työpäivää. Tunnukset verkkoalustalle ovat voimassa 2 kuukautta, joten voit itse jaksottaa opiskelun haluamallasi tavalla. Lähetämme uusille ilmoittautuneille tunnuksia aina kuun 1. ja 15. päivä (tai seuraava lähin arkipäivä). Ilmoittautuminen tulee tehdä 7 päivää ennen em. lähetyspäiviä, jotta ehtii kyseiseen tunnusten massalähetykseen.

Valmennukseen sisältyy verkossa tapahtuva osaamisen varmentaminen. Kaikki valmennuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen. 

HUOM! Jos et ehdi suorittaa kurssia kahden 2kk:n sisällä ja tunnuksesi vanhenevat, täytyy sinun maksaa ja tilata uudet tunnukset. "Vanhojen tunnusten" uudelleenaktivointi ei ole teknisesti mahdollista, joten kurssin suorittaminen on aloitettava alusta.