Koulutusjaoston


tehtävänä on ideoida, suunnitella, markkinoida ja toteuttaa Denstal Oy:n tarjoamaa laadukasta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta kattavasti ympäri maata sekä oman alan ammattilaisille että erilaisille ammattiryhmille, järjestöille, yksityisille yrityksille sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajille.

Koulutusjaosto suunnittelee ja toteuttaa Denstal Oy:n järjestämää täydennyskoulutusta.

denstal_30


Koulutusjaoston jäsenet
Kuosmanen, Kirsi, Denstal Oy:n toimitusjohtaja, koulutusjaoston puheenjohtaja
STAL ry, Denstal Oy
Puhelin 0408233877
Irri, Kaija
Leivonen, Kukka-Maaria
Räty, Hanna
Valo, Elina
Virtanen, Laura